Kompleksowy odbiór odpadów

Przedsiębiorstwo AWAS-Serwis prowadzi od lat aktywność w temacie serwisowania infrastruktury kanalizacyjnej. Do jej prac można zaliczyć takie specjalistyczne zadania jak bioremediacja czy całościowa obsługa piaskowników, osadników i również odstojników szlamu. Przedsiębiorstwo w swojej ofercie ma przyjęcie odpadów, i również naprawa maszyn takich jak pompownie ścieków, studnie przelewowe czy komory rozdziału. Celem przedsiębiorstwa jest zgodna z ekologią gospodarka odpadów. AWAS-Serwis ma w posiadaniu specjalne pozwolenia i również decyzje. Dysponuje również sprawdzonym wachlarzem urządzeń i również instalacji zwanych neutralizatorami w kilku miejscach rozlokowanych po całej Polsce. Prowadzi też „Pogotowie ekologiczne” obsługujące liczne usterki. Notabene zajmuje się również serwisem, czyszczeniem i obsługą separatorów substancji ropopochodnych i również separatorów tłuszczu.